STRAGEN SWEDEN AB

STRAGEN NORDIC A/S
Stragen Nordic, som är en del av Stragenkoncernen, registrerar och distribuerar generiska läkemedel.

Stragen Nordic är väl etablerat i Norden och är känt som en pålitlig verksamhet som tillhandahåller läkemedel av hög kvalitet.

Stragen Nordics huvudkontor ligger i Hillerød, Danmark. Företaget är en väl etablerad leverantör på den nordiska marknaden – Danmark, Finland, Norge och Sverige – och har mångårig erfarenhet.

Stragen Nordic har en egen registreringsavdelning och ett väl utvecklat distributionsnätverk som omfattar hela Skandinavien.

Stragen Nordics målsättning är att alltid tillförsäkra leveranspålitlighet och att förbättra produktsäkerheten. Visionen har gjort Stragen Nordic till en respekterad leverantör på den nordiska marknaden. Vid eventuella leveranssvårigheter prioriterar Stragen Nordic alltid Skandinavien och säkrar leveranser till sjukhusen.