STRAGEN SWEDEN AB

STRAGEN GROUP
Stragen Pharma, är en enhet inom Stragen gruppen, ett schweizisk privatägt läkemedelsföretag som under de senaste 20 år fokuserat på strategiska generiska produkter.
Egen F&U och regulatorisk infrastruktur möjliggör utveckling av ett fullskaligt produktsortiment av injektabilier, orala och topikala specialiteter med fokus på hormon- och onkologiska produkter.
Stragen Pharma äger en stor portfölj av marknadsföringsgodkännanden inom Europa och distribuerar sina produkter över hela världen, antingen direkt, eller genom licensöverenskommelser med ledande företag inom den generiska industrin.
Stragen Pharmas koncept är att erbjuda komplett service till sina kunder, från patentutveckling till leverans av färdig produkt till kundens lager, med fokusering på utveckling av strategiska generika som ligger rätt i tiden.