STRAGEN SWEDEN AB

PRODUKTER
Stragens produkters viktigaste egenskaper är:
 • Högsta produktkvalitet
 • Utmärkt kvalitetskontroll under hela tillverkningskedjan
 • Tillverkningsenheter för API- och läkemedelsprodukter finns i Europa
 • Djupgående expertis finns inom Stragenkoncernen, vad gäller kunskaper på både kemi- och läkemedelsområdet
 • Konkurrenskraftiga priser
 • Pålitlig leverantörskedja

För ytterligare information om våra produkter kan SPC och bipacksedel sökas här:
http://www.lakemedelsverket.se/LMF/?rs=1&type=product

Gynekologi


 • atosiban
 • Atosiban Stragen 6,75 mg/0,9 ml
  atosiban (som atosibanacetat)
  Injektionsvätska, lösning
  1 x 0,9 ml injektionsflaska
  Vnr 54 84 81

  Atosiban Stragen 37,5 mg/5 ml
  atosiban (som atosibanacetat)
  Koncentrat till infusionsvätska, lösning
  1 x 5 ml injektionsflaska
  Vnr 42 10 61
 • Zarelle
 • Zarelle
  desogestrel 75 µg
  Filmdragerade tabletter
  3 x 28 tabl
  Vnr 39 89 22
  Zarelle
  desogestrel 75 µg
  Filmdragerade tabletter
  6 x 28 tabl
  Vnr 38 95 53

Antibiotika


 • Cefotaxim Stragen 500 mg Cefotaxim Stragen 1 g Cefotaxim Stragen 2 g
 • Cefotaxim Stragen 500 mg
  cefotaxim (som cefotaximnatrium)
  Pulver till injektionsvätska, lösning
  10 x 10 ml injektionsflaska
  Vnr 01 73 41
  Cefotaxim Stragen 1 g
  cefotaxim (som cefotaximnatrium)
  Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
  10 x 10 ml injektionsflaska
  Vnr 01 73 93
  Cefotaxim Stragen 2 g
  cefotaxim (som cefotaximnatrium)
  Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
  10 x 20 ml injektionsflaska
  Vnr 01 74 04
 • Ceftriaxon Stragen
 • Ceftriaxon Stragen 500 mg
  ceftriaxon
  Pulver till injektionsvätska, lösning
  10 x 15 ml injektionsflaska
  Vnr 02 48 72
  Ceftriaxon Stragen 1 g
  ceftriaxon
  Pulver till injektionsvätska, lösning
  10 x 15 ml injektionsflaska
  Vnr 02 50 22
  Ceftriaxon Stragen 2 g
  ceftriaxon
  Pulver till infusionsvätska, lösning
  10 x 20 ml injektionsflaska
  Vnr 53 24 48
 • Cefuroxim Stragen
 • Cefuroxim Stragen 250 mg
  cefuroxim
  Pulver till injektionsvätska, lösning
  10 x 10 ml injektionsflaska
  Vnr 43 57 43
  Cefuroxim Stragen 750 mg
  cefuroxim
  Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
  10 x 10 ml injektionsflaska
  Vnr 13 31 74
  Cefuroxim Stragen 1.5 g
  cefuroxim
  Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
  10 x 20 ml injektionsflaska
  Vnr 44 48 92
 • Cloxacillin Stragen
 • Cloxacillin Stragen 1 g
  kloxacillinnatrium
  Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
  10 x 20 ml injektionsflaska
  Vnr 01 84 85
  Cloxacillin Stragen 2 g
  kloxacillinnatrium
  Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
  10 x 20 ml injektionsflaska
  Vnr 01 85 13
 • Piperacillin/Tazobactam Stragen 2 g / 0,25 g Piperacillin/Tazobactam Stragen 4 g / 0,5 g
 • Piperacillin/Tazobactam Stragen 2 g / 0,25 g
  piperacillin/tazobaktam
  Pulver till infusionsvätska, lösning
  10 x 20 ml injektionsflaska
  Vnr 57 46 72
  Piperacillin/Tazobactam Stragen 4 g / 0,5 g
  piperacillin/tazobaktam
  Pulver till infusionsvätska, lösning
  10 x 50 ml injektionsflaska
  Vnr 05 86 58

Antiepileptisk


 • Kevesy
 • Kevesy
  levetiracetam 5 mg/ml
  Infusionsvätska, lösning
  10 x 100 ml
  Vnr 52 76 49
  Kevesy
  levetiracetam 10 mg/ml
  Infusionsvätska, lösning
  10 x 100 ml
  Vnr 47 40 25
  Kevesy
  levetiracetam 15 mg/ml
  Infusionsvätska, lösning
  10 x 100 ml
  Vnr 14 99 83

Anæstesi


 • Atropin Stragen
 • Adrenalin Stragen
  adrenalintartrat 0,1 mg/ml
  Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
  10 x 10 ml förfylld spruta
  Vnr 44 66 88
 • Atropin Stragen
 • Atropin Stragen
  atropinsulfat 0,1 mg/ml
  Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
  10 x 5 ml förfylld spruta
  Vnr 13 94 03
 • Atropin Stragen
 • Atropin Stragen
  atropinsulfat 0,2 mg/ml
  Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
  10 x 5 ml förfylld spruta
  Vnr 13 94 03
 • Efedrin Stragen
 • Efedrin Stragen
  efedrinhydroklorid 3 mg/ml
  Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
  10 x 10 ml förfylld spruta
  Vnr 47 84 56
 • Fenylefrin Stragen
 • Fenylefrin Stragen
  fenylefrin 50 µg/ml
  Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
  10 x 10 ml förfylld spruta
  Vnr 53 42 25

Antihemorragika, antifibrinolytiska


 • Tranexamic acid Stragen
 • Tranexamic acid Stragen
  tranexamsyra 100 mg/ml
  Injektionsvätska, lösning
  5 x 5 ml ampull
  Vnr 56 03 79
  Tranexamic acid Stragen
  tranexamsyra 100 mg/ml
  Injektionsvätska, lösning
  5 x 10 ml ampull
  Vnr 42 39 69